Delegats verds de la nosta escola

Delegats verds de la nosta escola
Tots a per la millora mediambiental!!!!

Millora de la contaminació acústica a l’escolaEls alumnes de 4t de l’escola Tomàs Raguer han fet tot una sèrie de propostes per treballar la millora de la contaminació acústica a l’escola. Seguidament us assenyalem quines mesures cal prendre per tal de millorar:

a) Jugar sense cridar.
b) No barallar-nos.
c) No fer tant de soroll amb les cadires quan en movem.
d) No cridar al menjador.
e) Que els del pis de dalt no moguin tant les taules.
f) No jugar a la classe amb la pilota.
g) Quan fem canvis de classe no fer soroll als passadissos.
h) En lloc de què toqui el timbre que vingui el conserge a avisar-nos que és hora de pati, canvi de classe,…
i) No picar a la paret ni a les taules.
j) No cridar als lavabos.
k) No fer tant de xivarri a l’hora d’Educació Física.
l) Baixar les persianes a poc a poc.
m) No aixecar-se de la cadira a classe.
n) No portar regles metàl·lics
o) Intentar no corre als passadissos.
p) Posar alarmes de soroll.
q) Intentar posar taps a les cadires.
r) Tancar portes a poc a poc.
s) Fer el timbre més silenciós.
t) No portar rellotges digitals que portin alarmes.
u) Baixar el volum dels ordinadors.
v) Respectar el torn de paraula.
w) No fer enfadar als mestres.
x) No xerrar quan la mestra no sigui a la classe.
y) No parlar d’una punta a l’altra de la classe.
z) No destorbar la classe i xerrar quan no toca.

Aquí teniu moltes idees per millorar i treballar més en silenci a l’escola i a qualsevol lloc. Son molt bones idees i a la nostra escola ja estem començant a millorar.